SE-TRAINING

Het belang van de schoolexamens (SE's) wordt vaak onderschat. Toch bepalen alle SE's samen 50% van het eindcijfer op het diploma. Leerlingen die hun SE's goed maken, staan er beter voor wanneer ze beginnen aan hun eindexamens en hebben dus een veel grotere slagingskans. Ze hebben dus meer zelfvertrouwen en ervaren minder stress. 

Daarom biedt Examentraining Haarlem SE-trainingen voor iedere SE-week. De trainingen gaan over de specifieke onderwerpen die tijdens de SE-week behandeld worden. 

Eendaagse SE-training
Kosten:€ 95,-
Duur:7 uur
Inbegrepen:Lunch
Programma:Examentips
Inhoudelijke uitleg
Oefenopgaven
Bespreking
Individuele coaching
SE-training wiskunde

SE-training wiskunde A

Klik op Lees meer voor de data, tijden en onderwerpen van de SE-trainingen wiskunde.

Lees meer

SE-training economie

SE-training economie

Klik op Lees meer voor de data, tijden en onderwerpen van de SE-trainingen economie.

Lees meer

SE-training natuurkunde

SE-training natuurkunde

Klik op Lees meer voor de data, tijden en onderwerpen van de SE-trainingen natuurkunde.

Lees meer

SE-training geschiedenis

SE-training geschiedenis

Klik op Lees meer voor de data, tijden en onderwerpen van de SE-trainingen geschiedenis.

Lees meer

SE-training aardrijkskunde

SE-training aardrijkskunde

Klik op Lees meer voor de data, tijden en onderwerpen van de SE-trainingen aardrijkskunde.

Lees meer

SE-training M&O

SE-training M&O

Klik op Lees meer voor de data, tijden en onderwerpen van de SE-trainingen M&O.

Lees meer