SE-training

SE-TRAINING

ALLE INFORMATIE OVER DE TRAININGEN VOOR DE SCHOOLEXAMENS

KOSTEN SE-TRAINING

In het schooljaar 2020-2021 worden geen SE-trainingen aangeboden. Mocht u toch interesse hebben in een goede voorbereiding van een SE, dan kunt u contact opnemen en kijken we naar een gerichte oplossing.

Het belang van de schoolexamens (SE's) wordt vaak onderschat. Toch bepalen alle SE's samen 50% van het eindcijfer op het diploma. Leerlingen die hun SE's goed maken, staan er beter voor wanneer ze beginnen aan hun eindexamens en hebben dus een veel grotere slagingskans. Ze hebben dus meer zelfvertrouwen en ervaren minder stress. 

Daarom biedt Examentraining Haarlem SE-trainingen voor iedere SE-week. De trainingen gaan over de specifieke onderwerpen die tijdens de SE-week behandeld worden. 


Eendaagse SE-training
Kosten:€ 145,-
Duur:8 uur
Inbegrepen:Lunch
Programma:Examentips
Inhoudelijke uitleg
Oefenopgaven
Bespreking
Individuele coaching